Basic Information
Overview

Firma hurda ticareti yapmaktadır. Rusyada toplayıp Türkiyeye(İÇDAŞ, Çebitaş, Kaptan)ihraç etmektedir. Aylık tonajı 16000 ile 20000 ton arasında değişmektedir. The company trades in scrap. They collect in Russia and export to Turkey (ICDAS, Cebitas, Kaptan). The monthly tonnage is from 16000 up to 2000 mton.

Russian Federation

Scrap Yards

     
About